CDA Weesp

CDA wil snel bouwen bij Kostverlorenstraat

kostsverlorenstraat braakliggendGa aan de slag en realiseer een plan waar we woningzoekenden kunnen helpen! Weesp is er mee gediend. Op deze manier bieden wij kansen voor Weespers om in Weesp te blijven wonen.
Het CDA vindt dat zij in het belang van de woningzoekenden moet kiezen voor het huidige plan. Het plan wat nu voorligt voorziet in mooie appartementen met een lift. Bruikbaar voor oudere en jongere woningzoekenden uit Weesp. Ymere stelt dat 5 woonlagen nodig zijn om een lift rendabel te krijgen. Een lift is belangrijk om ook appartementen voor senioren te realiseren.
Twee en een half jaar na de vaststelling van de kaders is er nog steeds geen steen gestapeld. De vraag naar sociale huurwoningen voor jong en oud is enorm groot. Inschrijvingen op een aangeboden huurwoning komen zelfs uit op meer dan 400 geïnteresseerden. Dat zegt iets!!

Lees meer: CDA wil snel bouwen bij Kostverlorenstraat

Weesp en gemeentelijke fusies in het Gooi

Gemeentelijke herindelingen gestopt maar Weesp gaat wel op termijn bestuurlijk fuseren met Amsterdam. Dit is te lezen in het bericht van Noord Holland. (klik hier voor bericht NH)
Ook "De Gooi en Eemlander” bracht het nieuws over het stopzetten door de Provincie van fusieactiviteiten voor gemeenten in de Gooi en Vechtstreek. De krant schreef “Op de fusie van Weesp en Amsterdam heeft deze beslissing geen invloed.” (klik hier voor Artikel G&E 22/11/2018)

Feit is dat de gemeenteraad van Weesp zelf (middels unaniem besluit) in oktober 2016 geconstateerd heeft dat de gemeente Weesp niet volledig zelfstandig, zonder hulp van anderen in wat voor vorm ook, door kan gaan. Als vervolg op dit besluit is er door de meerderheid van de gemeenteraad van Weesp in maart 2018 besloten om eerst ambtelijk en in een later stadium ook bestuurlijk met Amsterdam te fuseren. Het CDA Weesp vindt het nog steeds jammer dat dit de keuze is geworden. Daarnaast heeft het CDA uitgesproken dat je moet redeneren vanuit een bestuurlijk realisme en dus moet meewerken om de belangen voor de Weesper inwoners optimaal te dienen.

Lees meer: Weesp en gemeentelijke fusies in het Gooi

CDA wil sneller aandacht voor toegankelijkheid in Weesp

Het CDA Weesp heeft in de afgelopen jaren regelmatig aandacht gevraagd voor het thema toegankelijkheid op diverse aspecteborden op stoepenn in Weesp. Voorstellen van het CDA in moties en amendementen zijn vaak raadsbreed aangenomen maar helaas bleek het geen actief onderwerp binnen het college van B&W. De wethouder in het vorige college heeft diverse malen mondeling toezeggingen gedaan dat een inclusieve agenda belangrijk is, maar helaas. De afgelopen 2 jaar is nog steeds niets gebeurd. In het nieuwe uitwerkingsplan van het coalitieakkoord wordt weer aangegeven dat er de komende jaren onderzoek naar wordt gedaan en rapporten worden geschreven. Weer vraagt het CDA aandacht voor meer DOEN en uitvoering in plaats van weer nieuwe plannen maken en nieuwe onderzoeken doen. Het CDA Weesp wil meer focus voor de leefbaarheid van Weesp voor alle inwoners. In het licht van deze aandacht heeft het CDA Weesp dan ook vragen over activiteiten tijdens de week van de toegankelijkheid.

Lees meer: CDA wil sneller aandacht voor toegankelijkheid in Weesp

Tweets

  • 13 december 2018 Strooibeleid gemeente #weesp na aandacht vragen door @cdaweesp (iets) meer gericht op stoepen. Maar ook #weespers…
  • 01 december 2018 De door het CDA ingediende motie over bestrijding van de gladheid heeft in ieder geval meer aandacht voor voetgange…
  • 28 november 2018 Gemeentelijke herindelingen gestopt maar Weesp gaat wel op termijn bestuurlijk fuseren met Amsterdam. Dit is te lez…
  • 28 november 2018 Nu de wettelijke mogelijkheden wel bestaan moet voor #weesp met al haar verenigingen deze kansen ingekopt worden.
  • 26 november 2018 Met CDA lijsttrekkers @DennisHeijnen voor Provinciale Staten en @WimZwanenburg voor @waterschapagv bij campagne bi…
  • 15 november 2018 Steun voor verenigingen. CDA / Nieuws / CDA: Vrijwilligers kunnen hogere maandelijkse vergoeding krijgen
  • 13 november 2018 RT @PieterOmtzigt: CDA/CU/D66 wetsvoorstel: Breng bij sportclubs, scouting, dorpshuizen het lage OZB tarief (voor woningen) in rekening, n…
  • 07 november 2018 @cdaweesp wil geen woorden maar oplossingen. Blij dat raad #weesp Unanieme deze urgentie deelt.
  • 06 november 2018 RT @Weesp: 'Spreken met de raad' op woensdag 7 november om 18.15 uur in de Burgerzaal van het Stadhuis in Weesp. De kans om met raadsleden…
  • 11 oktober 2018

Volg ons op Twitter

Like ons op Facebook