CDA Weesp

Kandidatenlijst CDA-Weesp gemeenteraadsverkiezingen 2018

De kieslijst CDA-Weesp voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 is bekend. De ledenvergadering van het CDA-Weesp heeft gekozen voor een kieslijst met ervaring en nieuw elan.
kandidatenlijst gr2018
De kandidaten van het CDA Weesp voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018. V.l.n.r. Cees Sluijk (2), Miriam van Straten-Nagel (4), John van Baars (5), Katinka Hilders-van de Wetering (3) en Jan Renzenbrink (lijsttrekker)
De lijst combineert continuïteit, ingebracht door zittende raadsleden met vernieuwing en verjonging door talentvolle nieuwkomers. Het bestuur heeft daarnaast een enthousiaste groep lijstduwers kunnen mobiliseren die de kandidatenlijst ondersteunen.
Lijsttrekker Jan Renzenbrink is trots op het team CDA-Weesp: “We hebben een goede lijst met echte volksvertegenwoordigers die weten wat er speelt in de samenleving. De gevarieerdheid in het team met 2 dames, 3 heren, verschillende achtergronden plus de verschillende leeftijden maakt ons nog sterker. Ik ben daar heel blij mee en samen gaan we aan de slag om met veel realisme en evenwichtigheid de belangen van de Weesper samenleving te dienen. Onze leden stellen veel vertrouwen in dit team. Het team CDA-Weesp hoopt dat ook veel Weespers ons hun vertrouwen gunnen tijdens de komende gemeenteraadsverkiezingen.”
De groep enthousiaste CDA leden op de kieslijst zijn:
1. Jan Renzenbrink
2. Cees Sluijk
3. Katinka Hilders-van de Wetering
4. Miriam van Straten-Nagel
5. John van Baars
6. José de Groot-Wasser
7. Ben de Groot
8. Liddy Groen-Bruin
9. Hans Burggraaff
10. Willem Hilders
11. Oscar Korte
12. Jean van der Hoeven
13. Ton Wienema
14. Hans Bergmans
15. Kees Nelis
16. Lieuwe Veerman
17. Frans Lijnsvelt
18. Ben Lüken
19. Betty Burggraaff-Moscoviter
20. Henk Alberts

Gelukkig met Weesper referendum, verdrietig over procedure.

 
20140417 153241Het CDA is blij dat uiteindelijk er een referendum komt op woensdag 21 maart.
Tenslotte was dit aan de Weespers toegezegd na alle inspanningen van het comité Zelfstandig Weesp. De wijze waarop dit besluit tot stand is gekomen getuigd niet van een sterk staaltje van bestuur. Hoe serieus nemen Provincie en Staten Generaal nog de uiteindelijke beslissing van de raad. Genomen besluiten worden makkelijk teruggedraaid en veranderd, wetten en verordeningen ruim geinterpreteerd en deskundig advies genegeerd.
In de raadsvergadering van 9 november in de Grote Kerk is de Weespers toegezegd dat een aangevraagd referendum serieus zou worden behandeld. In de voorbereidende commissievergadering en in de raadsvergadering van vrijdagavond 22 december leek dit serieus behandelen niet aan de orde. Een door de gemeenteraad aangestelde commissie van deskundigen op het gebied van referenda en bestuursrecht had een advies uitgebracht. Het grootste gedeelte van de raad vond zichzelf verstandiger dan de deskundigen dus het voorstel werd terzijde geschoven. Tot op het eind toe werden er weer wijzigingen gevraagd waarbij de juistheid van de procedure van ondergeschikt belang leek.
Het CDA vindt dat er zeer onzorgvuldig wordt omgegaan met wettelijke regels. Daarnaast ook nog de mening van de deskundigen dat Weesp zich op zeer glad ijs begeeft waren de redenen dat de CDA fractie tegen het gekunstelde voorstel heeft gestemd. Het oorspronkelijke voorstel van de deskundigen had wel onze instemming kunnen krijgen. Tegen en toch voor? Het CDA is blij dat de Weespers zich toch kunnen uitspreken over het besluit of Weesp wel of niet in de regio Gooi&Vechtstreek moet blijven.
De referendum vraag op 21 maart wordt:

Lees meer: Gelukkig met Weesper referendum, verdrietig over procedure.

CDA wil meer sneeuwvrije stoepen en fietsroutes.

sneeuw bij zwaantjesbrugDe CDA fractie wil een aanpassingen in het gemeentelijke Gladheidsbestrijdingsplan met meer prioriteit voor fietsroutes en voetpaden omdat de mobiliteit in Weesp wezenlijk aan het veranderen is.
In Weesp wordt meer gefietst, meer gelopen en zijn er steeds meer ouderen die thuis blijven wonen en toch inkopen nodig hebben. Waar de belangrijkste knelpunten zijn wil het CDA via een korte enquête (analoog aan de Terassen enquête) bij de inwoners op laten halen.
Tijdens de sneeuwval van de afgelopen week is door de gemeente Weesp gestrooid en geschoven om routes berijdbaar te houden. Het CDA begrijpt heel goed dat het ondoenlijk is om alle wegen, fietsroutes en voetpaden sneeuwvrij te maken. Dat er overlast zal zijn is niet te vermijden.
Het CDA wil dan ook zijn waardering uitspreken voor alle uitvoerende medewerkers die bij slechte omstandigheden hun werk verrichten om de Weesper gemeenschap zo mobiel mogelijk te houden.
De keuzes over de prioriteit bij deze werkzaamheden zijn vastgelegd in het door het college vastgestelde “Gladheidbestrijdingsplan 2017-2018” . In dit het gemeentelijke Gladheidbestrijdingsplan ligt nu de prioriteit vooral op het begaanbaar houden van de wegen voor het autoverkeer. Fiets- en voetpaden in en rond Weesp hebben een lage tot geen prioriteit en deze routes zijn op veel plaatsen onbruikbaar of gevaarlijk glad.

Lees meer: CDA wil meer sneeuwvrije stoepen en fietsroutes.

Weesp

cda zoekt hulp advertentie

CDA wil beter onderhoud stoepen in alle Weesper wijken.

Tijdens de behandeling van de begroting 2018 vast is het wijzigingsvoorstel van het CDA aangenomen het beter onderhouden van stoepen in alle Weesper wijken.
Het CDA wil blijven investeringen in het samenleven binnen de Weesper samenleving. Veiligheid op straat voor voetgangers is naar de mening van het CDA een belangrijke randvoorwaarde. Ook constateert het CDA dat in de uitvoeringsplannen de stoepen onderbelicht blijven. Via diverse activiteiten komt er steeds meer aandacht voor valpreventie bij oudere inwoners. Belangrijk is dat er ook meer aandacht moet komen op het voorkomen van vallen in de openbare ruimte.

Lees meer: CDA wil beter onderhoud stoepen in alle Weesper wijken.

Verbetering situatie voor voetgangers op Achtergracht !

fietsen achtergracht

Maak van 3 parkeerplaatsen voor auto’s meer ruimte voor fietsparkeren op de Achtergracht. Tijdens de bespreking van de begroting is het CDA voorstel om snel de situatie op de Achtergracht te verbeteren door bijna de gehele raad gevolgd.

Het CDA blijft aandacht vragen voor Weespers die zich lopend wel of niet met rollators, kinderwagens en scootmobielen door Weesp verplaatsen. Slechte doorgangen en slechte kwaliteit van de stoepen blijven naar de mening van het CDA onderbelicht.

Lees meer: Verbetering situatie voor voetgangers op Achtergracht !

Waarom heeft het CDA-Weesp grote voorkeur voor Gooise Meren .

Algemeen
De fractie van het CDA heeft met veel Weespers gesproken over de keuze die Weesp nu moet gaan maken over haar bestuurlijke toekomst. Al vanaf vorig jaar is nagedacht over welke waarden, welke wegingsfactoren en vooral ook welke prioritering. Op basis van alle afwegingen denkt het CDA dat blijven in de Gooi en Vechtstreek voor de Weesper samenleving het beste perspectief voor de toekomst biedt. Dus het samengaan met GooiseMeren en nadrukkelijk niet op te gaan in een stadsdeel van Amsterdam.

Lees meer: Waarom heeft het CDA-Weesp grote voorkeur voor Gooise Meren .

Tweets

  • 20 januari 2018 Start campagne in Almere. Na vandaag geen landelijke maar vooral Weesper activiteiten.
  • 09 januari 2018 Voskuil Verhuur Service gefeliciteerd met award #weesper onderneming van het jaar.
  • 22 december 2017 @cdaweesp Blij dat #weesp referendum krijgt op woensdag 21 maart 2018. Gelukkig dat Weesper kan kiezen maar verdri…
  • 20 december 2017 Motie @cdaweesp om anders te gaan kijken naar prioriteiten bij gladheidsbestrijding #weesp aangenomen. Voetpaden ex…
  • 16 december 2017 @cdaweesp wil meer sneeuwvrije stoepen en fietsroutes en vraagt via motie om herijking gemeentelijke Gladheidsbestr…
  • 15 december 2017 RT @Weesp: Op vrijdag 22 december 2017 om 19.30 uur vindt een extra raadsvergadering van de gemeenteraad van Weesp plaats in de raadzaal va…
  • 15 december 2017 Uitreiking Cultuur prijs #weesp aan Theaterpand Weesp. Trotse prijswinnaar met burgemeester en natuurlijk de fotogr…
  • 09 december 2017 Fijn weer een kerk vol. #Korenfestival #Weesp en nu voor de muziek.
  • 02 december 2017 #Weesp
  • 21 november 2017 RT @miriamvstraten: Avond voor nieuwe inwoners gemeente #Weesp, wij zijn er klaar voor! #teamcda

Volg ons op Twitter

Like ons op Facebook