CDA Weesp

CDA wil sneller aandacht voor toegankelijkheid in Weesp

Het CDA Weesp heeft in de afgelopen jaren regelmatig aandacht gevraagd voor het thema toegankelijkheid op diverse aspecteborden op stoepenn in Weesp. Voorstellen van het CDA in moties en amendementen zijn vaak raadsbreed aangenomen maar helaas bleek het geen actief onderwerp binnen het college van B&W. De wethouder in het vorige college heeft diverse malen mondeling toezeggingen gedaan dat een inclusieve agenda belangrijk is, maar helaas. De afgelopen 2 jaar is nog steeds niets gebeurd. In het nieuwe uitwerkingsplan van het coalitieakkoord wordt weer aangegeven dat er de komende jaren onderzoek naar wordt gedaan en rapporten worden geschreven. Weer vraagt het CDA aandacht voor meer DOEN en uitvoering in plaats van weer nieuwe plannen maken en nieuwe onderzoeken doen. Het CDA Weesp wil meer focus voor de leefbaarheid van Weesp voor alle inwoners. In het licht van deze aandacht heeft het CDA Weesp dan ook vragen over activiteiten tijdens de week van de toegankelijkheid.

Lees meer: CDA wil sneller aandacht voor toegankelijkheid in Weesp

CDA vragen over parkeren in Weesp

Het CDA Weesp heeft 25 juli de bijgevoegde schriftelijke vragen ingediend over het hanteren van de parkeernorm uit de Parkeernota 2007. De afgelopen tijd zijn er meerdere vergunningen aangevraagd (en verleend) voor het bouwen van woningen in de binnenstad in bestaande panden. Gelet op de hoge parkeerdruk in het centrum van Weesp, wil het CDA graag weten van het College hoe zij in deze gevallen omgaan met de parkeernorm en of er wordt afgeweken van deze norm middels het verlenen van vrijstellingen. Mocht dit laatste het geval zijn, dan vraagt het CDA zich af of er ook in andere gevallen (waaronder nieuwbouw) vrijstellingen verleend gaan worden voor de huidige parkeernorm.
 
Zie voor de vragen hier

Tweets

  • 20 september 2018 CDA wil sneller aandacht voor toegankelijkheid in Weesp Het CDA Weesp heeft in de afgelopen jaren regelmatig aandac…
  • 20 september 2018 #Weesp en Weespers doe ook mee svp. Meer aandacht voor ongehinderd draagt bij aan de leefbaarheid in onze stad.
  • 18 september 2018 @cdaweesp is aanwezig.
  • 17 september 2018 De Lutgerdina van "SailWise" in kom van #weesp. Aangepaste 2 mast klipper. Voorbeeld van inclusieve samenleving. H…
  • 13 september 2018
  • 13 september 2018
  • 01 september 2018 Drukke minister. Toch even tijd voor ledenvergadering CDA-NH in Grote Kerk in #Weesp
  • 22 augustus 2018
  • 02 augustus 2018
  • 12 juli 2018 RT @HawreRahimi: Fijn om de volledige steun te krijgen van de hele raad op onze motie tijdens de raadsvergadering om zwerfvuil aan te pakke…

Volg ons op Twitter

Like ons op Facebook